รู้จักกับ “การสร้างแบรนด์” และหาจุดขายอย่างไร ให้โดนใจผู้บริโภค!

รู้จักกับ “การสร้างแบรนด์” และหาจุดขายอย่างไร ให้โดนใจผู้บริโภค! 

การสร้างแบรนด์ ให้มีเอกลักษณ์ และน่าจดจำ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการพัฒนานั่นคือ จุดขาย หรือ Unique Selling Point (USP) ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตก้าวนำคู่แข่งอย่างรวดเร็ว จากการประชาสัมพันธ์ จุดเด่นของสินค้า และ บริการ ที่สามารถมัดใจกลุ่มลูกค้าได้แบบอยู่หมัด จนเกิดการซื้อซ้ำ (Retention) และสร้างความจงรักภักดีในตัวแบรนด์ (Loyalty) ได้อย่างนั่นเอง ทั้งนี้ ในการหาจุดขายของสินค้า และ บริการ แบรนด์ควรรู้อะไร และต้องวางแผนอย่างไรบ้าง เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีความต้องการ และเป็นที่นิยมในตลาดได้มากที่สุด 

บทความนี้  SPARK Factor จึงได้รวบรวมข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับ หา Unique Selling Points อย่างไร ให้โดนใจผู้บริโภค! มาฝากกัน 

การสร้างแบรนด์ (Brand Building)  

การสร้างแบรนด์ (Brand Building) 


เป็นการสร้างการรับรู้ หรือ “ภาพจำ” ให้กับธุรกิจ ผ่านกระบวนการวางแผน วิจัย หรือพัฒนาเพื่อทำให้ลูกค้าสามารถรับรู้ เข้าถึง และไว้ใจแบรนด์ จนนำไปสู่การซื้อ-ขาย สินค้า และ บริการ ที่ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการทำให้แบรนด์เป็นที่จดจำได้นั้น การมีจุดขายที่สามารถตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมาย จะช่วยนำเสนอคุณค่าของธุรกิจ และส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก เกิดการบอกต่อได้ดียิ่งขึ้น 

จุดขาย หรือ Unique Selling Point (USP) คืออะไร 

จุดขาย หรือ Unique Selling Point (USP) คืออะไร 


Unique Selling Point (USP) คือ ปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้สินค้า และ บริการ มีความโดดเด่นมากกว่าคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็น วัตถุดิบ คุณภาพ ราคา ฯลฯ โดยที่แบรนด์จะต้องรู้ว่า อะไร สามารถเป็นจุดขายที่สามารถทำให้ลูกค้าเกิดการอยากซื้อ หรือต้องการเลือกใช้บริการดี ๆ ของธุรกิจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้แบรนด์สามารถกำหนดทิศทาง และวางแผนทางการตลาด อันส่งผลดีต่อยอดขายให้ดีขึ้น 

Unique Selling Point (USP) มีความสำคัญต่อ “การสร้างแบรนด์” อย่างไร 

Unique Selling Point (USP) มีความสำคัญต่อ “การสร้างแบรนด์” อย่างไร


การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่น่าจดจำ และเข้าถึงได้ง่าย นับเป็นเป้าหมายสำคัญของหลาย ๆ ธุรกิจ ซึ่งหากองค์กรไหนมี Unique Selling Point (USP) ของสินค้า และ บริการอย่างชัดเจน เป็นที่ต้องการในตลาด ก็จะช่วยให้แบรนด์สามารถเติบโต และเพิ่มผลกำไรได้ดียิ่งขึ้น โดยความสำคัญของ USP หรือ จุดขายที่มีต่อแบรนด์ สามารถช่วยสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจได้ ดังนี้

สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ 

หากแบรนด์มีจุดขายที่มีความโดดเด่น และแตกต่างจากคู่แข่ง จะช่วยทำให้ลูกค้าสามารถจดจำธุรกิจ เกิดการบอกต่อ และเป็นที่รู้จักได้มากขึ้น 

ช่วยวางแผนด้านการตลาด และโฆษณา 

เมื่อธุรกิจมี USP ที่ชัดเจน จะช่วยทำให้แบรนด์สามารถสร้างข้อความโฆษณา และเนื้อหาของสินค้า และ บริการได้อย่างน่าสนใจ เนื่องจากมีจุดขายที่มีความโดดเด่นมากกว่าคู่แข่งเจ้าอื่น ๆ  

เพิ่มยอดขายให้กับแบรนด์ 

ในปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่ จะเลือกซื้อสินค้า และ บริการที่มีความจำเป็น และตรงต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งหากแบรนด์ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมลูกค้า และนำมาต่อยอดกับจุดขายของธุรกิจ จะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับแบรนด์ได้เป็นอย่างดี 


3 วิธีในการหา Unique Selling Points (USP) อย่างไร ให้โดนใจผู้บริโภค 

1. ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย 

ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย


การรู้จักกลุ่มเป้าหมาย และทราบเหตุผลในการเลือกซื้อสินค้า และ บริการของแบรนด์ผ่านเครื่องมือการตลาด หรือ การทำวิจัย จะช่วยทำให้ธุรกิจได้เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น เพื่อนำมาวางแผน พัฒนาจุดขายของสินค้า และ บริการของแบรนด์ในขั้นตอนต่อไป ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์คู่แข่ง และทำการตลาดแบบ Niche Marketing เพื่อเจาะไปยังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะจุด ทำให้รู้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้น 

2. ศึกษาคู่แข่งในตลาดเพื่อ “การสร้างแบรนด์” อยู่เสมอ 

ศึกษาคู่แข่งในตลาดเพื่อ “การสร้างแบรนด์” อยู่เสมอ 


แบรนด์ควรศึกษาคู่แข่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น จุดแข็ง-จุดอ่อน ของสินค้าแต่ละแบรนด์ รวมถึงรูปแบบการนำเสนอ เป็นต้น 

3. ตรวจสอบแนวโน้มของธุรกิจ และความเป็นไปได้ 

ตรวจสอบแนวโน้มของธุรกิจ และความเป็นไปได้ 


ปัจจุบันมีการเติบโตของเทคโนโลยีมากมาย ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับตัว และต่อยอดในการประชาสัมพันธ์จุดขายของสินค้า และ บริการได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในทางกลับกันพฤติกรรมของผู้บริโภคก็มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดังนั้น การพัฒนาจุดขายของธุรกิจ แบรนด์ควรดูความต้องการของผู้บริโภคอยู่สม่ำเสมอ เพราะอาจทำให้ธุรกิจไม่มียอดขายได้นั่นเอง 

ข้อควรระวังเกี่ยวกับ “การสร้างแบรนด์” ด้วย Unique Selling Points (USP) 

Unique Selling Points (USP) ที่มีเอกลักษณ์ แต่ไม่เป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อาจไม่ได้ช่วยสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ ดังนั้น ควรศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า และแนวโน้มเกี่ยวกับอุตสาหกรรมในด้านต่าง ๆ ให้มากที่สุด เพื่อทำให้จุดขายมีความโดดเด่น แตกต่าง ตอบโจทย์ เพื่อให้สามารถซื้อใจผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น 

ตัวอย่าง Unique Selling Points แต่ละแบรนด์ที่มีความโดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์ 

1. โทรศัพท์มือถือจาก Apple 

โทรศัพท์มือถือจาก Apple

ขอบคุณภาพจาก http://www.apple.com/th/ 


กลยุทธ์ของ Apple คือ การสร้างโทรศัพท์มือถือ ที่สามารถตอบโจทย์แก่ผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการออกแบบ หรือเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีที่มีความหรูหรา สวยงามด้วย “ระบบการป้องกันที่ปลอดภัย” ปกป้องข้อมูลส่วนตัว จึงไม่แปลกใจที่ผู้คนส่วนใหญ่มักจะเลือกใช้ iPhone เนื่องจากเหมาะสมแก่การใช้งาน ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ และให้ความคุ้มค่าในระยะยาวได้ดีนั่นเอง 

2. ร้านเสื้อผ้าแบรนด์ญี่ปุ่น Uniqlo 

ร้านเสื้อผ้าแบรนด์ญี่ปุ่น Uniqlo 

ขอบคุณภาพจาก Official Facebook page of UNIQLO THAILAND 


แบรนด์ Uniqlo ได้เลือกใช้จุดเด่นของวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่นที่มี “ความเรียบง่าย” นำมาสะท้อนลงบน “เสื้อผ้า” ซึ่งสามารถช่วยตอบโจทย์ต่อความต้องการใช้ชีวิตที่เร่งรีบของผู้คนได้เป็นอย่างดี ด้วยเอกลักษณ์ของเนื้อผ้าที่มีความเบาสบาย สีโทนเบจ เหมาะกับคนทุกวัย สวมใส่ได้ทุกสถานการณ์ จึงทำให้ผู้คนต่างหลงรัก และพร้อมใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ 

3. แพลตฟอร์มสตรีมมิง Netflix 

แพลตฟอร์มสตรีมมิง Netflix

ขอบคุณภาพจาก http://www.netflix.com/th-en/ 


ด้วยพฤติกรรมการดูหนังของผู้คนที่เปลี่ยนไป จากโรคระบาดที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิต ทำให้ Netflix เล็งเห็นถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการที่สามารถช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ความรวดเร็วให้กับผู้คนทั่วโลกได้ดียิ่งขึ้น จากการลงทุนสร้างซีรีส์เอง หรือ นำเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย เพื่อให้ตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายที่อยากบริโภคสื่อ ซึ่งทำให้แบรนด์ดังกล่าวได้รับผลตอบรับที่ดี และมองว่าการเสียเงินเพียงแค่หลักไม่กี่ร้อย ก็สามารถรับชมภาพยนตร์ที่ชื่นชอบ หรือรายการ TV กี่เรื่องก็ได้  อีกทั้ง กลยุทธ์ของ Netflix ยังเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคที่กลัว “การตกเทรนด์” จึงนำสิ่งนี้มาพัฒนาระบบจัดอันดับเทรนด์หนังประจำวัน เพื่อให้ผู้คนเริ่มสนใจ และมียอดรับชมที่ดียิ่งขึ้น 


สรุป

การสร้างแบรนด์ ให้เติบโตได้ดียิ่งขึ้น สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือการสร้างจุดขาย หรือ Unique Selling Point (USP) ให้มีความน่าสนใจ เพื่อสร้างความโดดเด่นของสินค้า และ บริการให้แก่ธุรกิจ โดยใช้เทคนิคการหา Unique Selling Points (USP) ให้โดนใจผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย, รู้จักศึกษาคู่แข่งในตลาดเพื่อ “การสร้างแบรนด์” และตรวจสอบแนวโน้มของธุรกิจ และความเป็นไปได้อยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยทำให้ธุรกิจได้รับรู้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น อันนำไปสู่การต่อยอดสินค้า และสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจในอนาคต 

สุดท้ายนี้หากคุณชอบคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการตลาดแบบนี้ 
คุณสามารถอ่านคอนเทนต์อื่น ๆ จากทาง SPARK Factor ได้ที่นี่ 

หรือ หากคุณกำลังมองหา Digital Marketing Agency ที่สามารถช่วยให้ของแบรนด์ของคุณ 
ถูกสื่อสารไปหาลูกค้า และ เพื่อนำไปสู่การสร้างยอดขายได้คุณสามารถติดต่อมาหาเราได้ที่นี่ SPARK Factor  

ที่มา 

Thewisdom Related Posts 

บทความเพิ่มเติม

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: