Niche Marketing การตลาดเฉพาะกลุ่ม

Niche Marketing การตลาดเฉพาะกลุ่ม คืออะไร ?

เคยเป็นไหม วางกลยุทธ์ทางการตลาดไปก็ได้ผลตอบรับไม่ดีเท่าที่ควร ยิ่งในยุคที่มีการแข่งขันดุเดือดจนไม่รู้ว่าจะหาส่วนแบ่งหรือโอกาสในตลาด ได้อย่างไร บทความนี้ SPARK Factor จึงได้รวบรวมข้อมูลดี ๆ
เกี่ยวกับการสร้าง Brand Loyalty ให้กับธุรกิจด้วย Niche Marketing การตลาดเฉพาะกลุ่ม มาฝากกัน

Niche Marketingการตลาดเฉพาะกลุ่ม คืออะไร ?

Niche Marketingการตลาดเฉพาะกลุ่ม

เป็นการทำการตลาดแบบเฉพาะกลุ่มให้ผู้ที่มีความต้องการแตกต่างจากคนในตลาดใหญ่ (Mass Market) เปรียบเสมือนการทำการตลาดให้กับคนกลุ่มเล็ก เช่น สินค้า Luxury หรือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เป็นต้น 

วิธีการทำNiche Marketing การตลาดเฉพาะกลุ่มเพื่อสร้าง Brand Loyalty ให้กับธุรกิจ 

1. สำรวจตลาดและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการในการทำ Niche Marketing 

สำรวจตลาดและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการในการทำNiche Marketing

  1. วิเคราะห์คู่แข่ง (Competitor Analysis) เพื่อทำให้ทราบถึงกลุ่มลูกค้าที่คุณต้องการ ในตอนนี้มีธุรกิจไหนที่กำลังอยู่ในตลาดก่อนแล้ว และสามารถสร้างความแตกต่างอย่างไรได้บ้าง 
  1. การทำ Customer Persona ช่วยในการวางแผนการทำการตลาดได้อย่างแม่นยำ  
  1. Social Listening Tools เพื่อเป็นการฟัง Feedback หรือกระแสตอบรับจากลูกค้าในตลาดต่อสินค้า และ 
    บริการนั้น ๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถนำมาปรับใช้ในแผนต่อไปได้  

การทำวิธีเหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจเข้าใจถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริง ๆ และสามารถสร้างสิ่งที่ตอบโจทย์ได้ 
อย่างตรงจุดมากที่สุด 

2. ศึกษากลยุทธ์ของคู่แข่ง 

ศึกษากลยุทธ์ของคู่แข่ง

ศึกษาและลองเปรียบเทียบกลยุทธ์ของคุณกับคู่แข่งในตลาดในการทำNiche Marketing ด้วยการทำ SWOT Analysis การใช้ Uniqe Value Proposition หรือการหา Winning Zone จะช่วยให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ในการทำกลยุทธ์และนำมาปรับใช้กับธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแบ่งพื้นที่ในตลาดมาเป็นของตัวเอง ยกตัวอย่างเช่น การศึกษากลยุทธ์การทำ Content Marketing และ Social Media Marketing ที่คู่แข่งใช้, การเลือกใช้ Keyword SEO หรือกลยุทธ์การทำคอนเทนต์เพื่อสร้าง Engagement เป็นต้น การศึกษากลยุทธ์ของคู่แข่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถนำมาปรับปรุงกับแผนการตลาด เพื่อสร้างความโดดเด่นและแตกต่างในการแข่งขันได้ 

3. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอยู่เสมอ  

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอในการทำNiche Marketing นั้นจะช่วยให้ธุรกิจได้รับความเชื่อใจจากลูกค้า และรักษาฐานลูกค้าให้อยู่กับเราต่อไป อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการบอกต่อความประทับใจในสินค้าแบบปากต่อปากได้อีกด้วย 

4. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ในการทำ Niche Marketing

สร้าง Brand Loyalty ให้ลูกค้า

หนึ่งในกลยุทธ์ที่ทรงพลังของการทำการตลาดแบบNiche Marketing การสร้าง Brand Loyalty นั้น 
จำเป็นต้องมาจากการสร้างประสบการณ์ในการใช้สินค้า และ บริการที่ธุรกิจมอบให้ ด้วยการทำ CRM (Customer Relationship Management) เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีอยู่เสมอ เมื่อลูกค้าเกิดความประทับใจ จะกลายเป็น Brand Ambrassador และช่วยโปรโมตธุรกิจของคุณได้เป็นอย่างดี สร้างโอกาสในการได้ลูกค้าใหม่ ๆ และเกิดผลลัพธ์กลับมา (Conversion) ได้ดีเกินความคาดหมาย 

5.เลือกใช้สื่อให้ถูกต้องตามกลุ่มเป้าหมาย

เลือกใช้สื่อให้ถูกต้องตามกลุ่มเป้าหมายในการทำ Niche Marketing

เนื่องจากการทำการตลาดประเภทนี้กลุ่มลูกค้าจึงมีความชอบที่เฉพาะเจาะจงเป็นอย่างมาก ควรศึกษาและวิเคราะห์การเลือกใช้ Social Media Platform หรือช่องทางการเข้าถึงสื่อที่กลุ่มเป้าหมายใช้ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจของคุณต้องการเจาะตลาดผู้สูงอายุ การเลือกใช้ช่องทาง Social Media ในการโปรโมต อาจไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร อาจใช้ช่องทาง Offline หนังสือพิมพ์ หรือ รายการทางโทรทัศน์ เป็นต้น  

สรุปการสร้าง Brand Loyalty ให้กับธุรกิจด้วย Niche Marketing การตลาดเฉพาะกลุ่ม 

การทำการตลาดแบบ Niche Marketingหรือการตลาดเฉพาะกลุ่มนั้น จะช่วยให้ธุรกิจสามารถมองเห็นโอกาสในการได้ส่วนแบ่งทางการตลาดจากตลาดอุตสาหกรรมสินค้าและบริการต่าง ๆ ของธุรกิจคุณมากยิ่งขึ้น 

สุดท้ายนี้หากคุณชอบคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการตลาดแบบนี้ 
คุณสามารถอ่านคอนเทนต์อื่นๆจากทาง Spark Factor ได้ที่นี่ 

หรือ หากคุณกำลังมองหา Digital Marketing Agency ที่สามารถ 
ช่วยให้ แบรนด์ของคุณถูกสื่อสารไปหาลูกค้า และ เพื่อนำไปสู่ 
การสร้างยอดขายได้คุณสามารถติดต่อมาหาเราได้ที่นี่ Spark Factor 

ที่มา 
Deskera 
Mirasee  
Shopify Related Posts 

บทความเพิ่มเติม

Blog at WordPress.com.

%d