Green Marketing


Green Marketing วิถีชีวิตที่ยั่งยืนอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล คำกล่าวนี้ไม่เกินจริง เมื่อโลกส่งสัญญาณเตือน เราทุกคนจึงต้องร่วมมือกัน ในยุคที่เกิดวิกฤตสิ่งแวดล้อมขึ้น ผู้บริโภคหลายคนจึงเริ่มตระหนักถึงบทบาทของตนเองที่มีต่อโลก และหันมามองหาแบรนด์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม หรือปรับใช้แนวทางปฏิบัติต่อโลกอย่างยั่งยืน   

บทความนี้ SPARK Factor จึงขอพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ‘Green Marketing’กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ ที่ใส่ใจโลกกัน   

Green Marketingคืออะไร ?  

Green Marketing คืออะไร

คือ กลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเน้นเรื่องความยั่งยืน เป็นการผลิตสินค้า และบริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมของโลกเป็นหลักซึ่งจุดมุ่งหมายของการตลาดสีเขียว คือ การสร้างการรับรู้ให้แก่แบรนด์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าว่า แบรนด์ของเรานั้นตระหนัก และมุ่งมั่นในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง 

ความสำคัญของ Green Marketing  

Green Marketing สำคัญอย่างไร

1. เปิดช่องทางทำตลาดใหม่ ในการทำGreen Marketing 

เมื่อโลกกำลังได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น มลพิษ การสูญเสียป่าไม้ หรือภาวะโลกร้อน ล้วนส่งผลให้ระดับความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของผู้คนเพิ่มมากขึ้น  
การตลาดสีเขียวจึงมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นในอนาคต เพราะเป็นตลาดใหม่ที่การแข่งขันไม่สูง อีกทั้งยังมีผู้ซื้อจำนวนมากที่ยินดีจ่ายเงินแพงขึ้น เพื่อซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การผลิตสินค้า และบริการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดสีเขียวจึงสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ และอาจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อ 
ของลูกค้ากลุ่มอื่น ให้หันมาบริโภคสินค้าที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งจะช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่ธุรกิจของคุณ และโลกของเราอย่างยั่งยืน

2. สร้างเรื่องราวที่เชื่อมโยงระหว่างแบรนด์กับลูกค้า 

Green Marketingช่วยให้คุณสามารถทำการตลาดโดยสื่อสารถึงประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์จากการทำให้ลูกค้ารับรู้ และเข้าใจว่าสินค้าเหล่านั้นถูกผลิตขึ้นมาอย่างไร เมื่อใช้แล้วส่งผลกระทบต่อโลกที่พวกเขาอยู่อย่างไรบ้าง ผ่านการสร้างสตอรี่ และกลยุทธ์การเล่าเรื่อง เพื่อทำให้ลูกค้ายินยอมที่จะจ่ายเพิ่มเติม ในการซื้อสินค้าสีเขียวด้วยความเต็มใจ อีกทั้งเมื่อแบรนด์เริ่มหันมาผลิตสินค้า และบริการที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงช่วยให้ลูกค้าจำนวนมากตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการซื้อของพวกเขา แต่ยังเป็นเสมือนตัวจุดประกายให้ธุรกิจ และแบรนด์อื่น หันมาปรับใช้วิธีการที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นอีกด้วย

3. เพิ่มความน่าเชื่อถือ & และ Brand Loyalty

การกำหนดทิศทางของแบรนด์ให้ดูเป็นธรรมชาติ และรักษ์โลก ไม่เพียงทำให้แบรนด์ของคุณดูโดดเด่นขึ้นมากว่าแบรนด์อื่น แต่ยังเพิ่มความน่าเชื่อถือในฐานะแบรนด์ที่ออกมาทำเพื่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย หากสามารถพิชิตใจลูกค้าได้แล้วครั้งหนึ่งจากคุณภาพ และความคุ้มค่าของสินค้า ก็มีโอกาสสูงมากที่คุณอาจได้ลูกค้าประจำที่จะอุดหนุน และใช้บริการแบรนด์ของคุณไปอีกยาวนาน ยิ่งไปกว่านั้น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยังอาจ 
เป็นเทรนด์ธุรกิจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคต แม้ว่าจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นในช่วงแรกแต่ผลตอบแทนที่ได้รับใน 
ภายหลังนั้นจะคุ้มค่าอย่างมาก เนื่องจากลูกค้าที่เข้ามาต่างก็มองหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้แบรนด์ของคุณเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ในการทำ Green Marketing 

กลยุทธ์ในการทำ Green Marketing

1. ออกแบบผลิตภัณฑ์สีเขียว ในการทำGreen Marketing   

เริ่มต้นปรับเปลี่ยนแนวคิดเพื่อออกแบบสินค้า และ บริการของคุณ ให้สามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ตั้งแต่กระบวนการผลิต ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์สินค้า และการขนส่ง เพื่อลดการใช้ทรัพยากร ทำให้เกิดความคุ้มค่า และก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด 

2. กลยุทธ์ Green Marketingกับภาพลักษณ์สีเขียว 

หากคุณได้เลือกการตลาดสีเขียวเป็นกลยุทธ์หลักของแบรนด์ สิ่งแรกที่ควรทำ คือการพิสูจน์ความจริงใจ ด้วยการสร้างภาพลักษณ์ที่แสดงถึงความใส่ใจ และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง 

3. Green Marketingกับ GreenPrice ราคาสีเขียว  

แน่นอนว่าสินค้า และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมย่อมมีราคาที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป เนื่องจากต้นทุน 
ของสินค้าสีเขียวนั้น มีถึง 2 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนการผลิต และต้นทุนสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงควรกำหนดราคา โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในมุมของลูกค้าให้มากที่สุด เพื่อทำให้พวกเขามั่นใจว่าการจ่ายเงินเพิ่มเพื่อซื้อสินค้า และ บริการของเรา จะได้รับสิ่งที่มีคุณภาพ และส่งผลดีต่อโลกกลับไป 

4. ความคิดริเริ่มสีเขียว จากกลยุทธ์Green Marketing 

เป็นธรรมชาติของลูกค้าที่พร้อมจะจ่ายเงินไปกับเรื่องที่พวกเขาเข้าถึงได้ และให้ความสนใจ หากคุณริเริ่มโครงการ หรือเลือกยก และสนับสนุนประเด็นเกี่ยวกับโลกสีเขียวที่กำลังได้รับความนิยม ลูกค้าเหล่านั้นจะช่วยซัปพอร์ตคุณ 

5. Green Marketing ในการโปรโมตสีเขียว  

คือ แนวทางการโปรโมต สินค้า และบริการของคุณไปยังกลุ่มลูกค้า หรือเจ้าของธุรกิจด้วยกัน และทำให้พวกเขาเกิดความรู้สึกอยากใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเริ่มจากการตอกย้ำถึงความตั้งใจว่าแบรนด์ของคุณจะทำอะไรเพื่อสิ่งแวดล้อมบ้าง ต่อด้วยการเชื่อมโยงไปที่สินค้า และบริการว่าสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร และปิดท้ายด้วยการผลักดันให้ลูกค้า หรือผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร เปลี่ยนวิถีชีวิตมาช่วยกันดูแลโลกมากขึ้น 

สรุป Green Marketing กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ ที่ใส่ใจโลก 

การทำ Green Marketingนั้นนอกจากมุ่งเน้นในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วนั้น ยังช่วยให้ลูกค้าสนใจในแบรนด์มากยิ่งขึ้น ด้วยภาพลักษณ์ในเชิงบวกที่ตระหนักถึงสภาวะแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทำให้ลูกค้ามั่นใจ และอยากที่จะสนับสนุนแบรนด์ของเราต่อ ๆ ไปนั่นเอง 

สุดท้ายนี้หากคุณชอบคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการตลาดแบบนี้ 
คุณสามารถอ่านคอนเทนต์อื่นๆจากทาง Spark Factor ได้ที่นี่ 

หรือ หากคุณกำลังมองหา Digital Marketing Agency ที่สามารถ 
ช่วยให้ แบรนด์ของคุณถูกสื่อสารไปหาลูกค้า และ เพื่อนำไปสู่ 
การสร้างยอดขายได้คุณสามารถติดต่อมาหาเราได้ที่นี่ Spark Factor 

ที่มา 

Emeritus  Related Posts 

บทความเพิ่มเติม

Blog at WordPress.com.

%d