ธนาคารจะใช้ LINE API ในการสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าได้อย่างไร

Blog at WordPress.com.