ธนาคารจะใช้ LINE API ในการสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าได้อย่างไร

บทความเกี่ยวกับ LINE API – ในแง่มุมของการเงินและธนาคาร ‘การสื่อสาร นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ในการดูแลและให้บริการลูกค้า’ โดยปัจจุบันหลายธนาคารได้ทำการลงทุนในการสร้างช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างตนและลูกค้า เพื่อเป็นที่ 1 ในใจของผู้ใช้งาน และก้าวนำคู่แข่ง ซึ่งพบว่าแพลตฟอร์ม LINE เป็นช่องทางหนึ่งที่ในปีหลัง (2565) ธนาคารต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญ และลงทุนเงินจำนวนมากในการพัฒนาช่องทางเหล่านี้เพื่อดึงดูดให้ลูกค้ากลายมาเป็นผู้ติดตาม 

บทความนี้ SPARK Factor ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละธนาคารชั้นนำของประเทศไทย ว่ามีการใช้ LINE API ฟีเจอร์ใดบ้างในการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า มาแชร์กัน 

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ LINE API 

API ย่อมาจาก Application Program Interface ซึ่งเปรียบเสมือนตัวรับ-ส่งข้อมูลที่มีการนำมาใช้งานในแอปพลิเคชันเพื่อสื่อสารกับผู้ใช้ (User) ถูกเขียนเป็นภาษา Programming หรือว่าง่าย ๆ คือ เครื่องมือที่ช่วยให้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ สามารถสื่อสารโต้ตอบกันได้ ซึ่งถูกนำไปใช้ใน สร้างแอปพลิเคชันและบริการต่าง ๆ  
 

โดยแอปพลิเคชัน LINE แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ได้มีการผสานการใช้ API ด้วยเช่นกัน เป็นการใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ ซึ่งนักพัฒนา (Developer) สามารถสร้างการโต้ตอบกับแพลตฟอร์มการส่งข้อความของ LINE ที่จะมีฟีเจอร์ต่าง ๆ ออกแบบมาให้ตอบโจทย์ในการสื่อสารบนแอปพลิเคชัน โดย LINE API จะเปรียบเสมือนตัวกลางในการรับส่งข้อมูลจาก LINE Server มายัง LINE ของผู้ใช้ 

ตัวอย่างของ LINE API มีดังนี้ 

5 ธนาคารที่มีการใช้งาน LINE API 

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ กรุงศรีอยุธยา กสิกรไทย กรุงไทย ออมสิน 
ชื่อ LINE OA SCB Thailand  Krungsri Simple KBank LIVE Krungthai Care GSB Society 
ประเภทบัญชี โล่เขียว (Premium Account) โล่เขียว (Premium Account) โล่เขียว (Premium Account) โล่เขียว (Premium Account) โล่เขียว (Premium Account)  
LINE ID @scb_thailand @krungsrisimple @KBankLive @krungthaicare @gsbsociety 
จำนวนผู้ติดตาม 37.2M   35.1M 34.6M 33.5M 24.1M   
หมายเหตุ: ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 

การใช้ LINE API เพื่อเพิ่มประสบการณ์การดูแลลูกค้าของแต่ละธนาคาร 

ธนาคารที่มีผู้ติดตามบน LINE Official Account มากที่สุด 5 อันดับ และมีการใช้งาน LINE API จะประกอบไปด้วย 

1. ธนาคารไทยพาณิชย์  

ประกอบด้วย LINE OA 2 บัญชี ได้แก่ บัญชี SCB Thailand มีผู้ติดตาม 37.2M และ SCB Connect มีผู้ติดตาม 18.7M   

บัญชี SCB Thailand ของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ใช้ LINE API

หน้าบัญชี LINE Official Account ของ SCB Thailand 

ฟีเจอร์ของ SCB Thailand – LINE Official Account ที่อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า เช่น 

 1. การสมัครบริการ และ โปรโมชัน ของธนาคาร เช่น บัตรเครดิต สินเชื่อ 
 1. บริการเกี่ยวกับแอปโรบินฮู้ด 
 1. รายละเอียดการลงทุนต่าง ๆ  
 1. หน้าลิงก์ไปยังบทความเรื่องน่ารู้บนเว็บไซต์ 
 1. ช่องทางการเข้าถึง LINE OA บัญชีที่เกี่ยวข้อง เช่น CAREER SCB
 1. เช็กอัตราแลกเปลี่ยน 

บัญชี SCB Thailand ใช้ LINE API ในการทำอะไรบ้าง 

 1. LINE Messaging API  

บัญชี SCB Connect ของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ใช้ LINE API

หน้าบัญชี LINE Official Account ของ SCB Connect 

ฟีเจอร์ของ SCB Connect – LINE Official Account ที่อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า เช่น 

 1. รับข้อมูลการแจ้งเตือน จ่าย/ออม 
 1. สรุปเกี่ยวกับธุรกรรมการเงิน 
 1. เช็กยอด/คะแนน 
 1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร 
 1. บริการพิเศษต่าง ๆ  
 1. คุยกับแชทบอท 
 1. การตั้งค่าเพื่อจัดการข้อมูลต่าง ๆ 

บัญชี SCB Connect ใช้ LINE API ในการทำอะไรบ้าง 

 1. Rich Menu API 
 1. LINE Messaging API 
 1. LIFF หรือ LINE Frontend Framework 

2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ประกอบด้วย LINE OA 2 บัญชี ได้แก่ บัญชี Krungsri Simple มีผู้ติดตาม 35.1M และ Krungsri Consumer มีผู้ติดตาม 2.8M   

บัญชี Krungsri Simple ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่ใช้ LINE API

หน้าบัญชี LINE Official Account ของ Krungsri Simple

ฟีเจอร์ของ Krungsri Simple – LINE Official Account ที่อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า เช่น 

 1. สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล 
 1. สมัครสินเชื่อบ้าน 
 1. สมัครสินเชื่อ SME 
 1. คุยกับแชทบอทเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร 
 1. ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเงิน 

บัญชี Krungsri Simple ใช้ LINE API ในการทำอะไรบ้าง 

 1. Rich Menu API  
 1. LINE Messaging API 
 1. LIFF หรือ LINE Frontend Framework 
 1. ใช้สำหรับการสมัครสินเชื่อต่าง ๆ โดยผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลและนำส่งข้อมูลได้ทันทีโดยไม่ต้องออกจาก LINE 

บัญชี Krungsri Consumer ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่ใช้ LINE API

หน้าบัญชี LINE Official Account ของ Krungsri Consumer 

ฟีเจอร์ของ Krungsri Consumer – LINE Official Account ที่อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า เช่น 

 1. สมัครบัตร/ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ 
 1. ดาวน์โหลดสติกเกอร์ LINE ของธนาคาร 
 1. รายละเอียดโปรโมชัน 
 1. แชทบอทตอบคำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร 
 1. แนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร เช่น บัตรเครดิต ประกันภัย ฯลฯ 
 1. การให้บริการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับธนาคาร เช่น ตรวจสอบผลการสมัครบัตร ส่งเอกสาร ฯลฯ 
 1. ลงทะเบียนผู้ถือบัตร 

บัญชี Krungsri Consumer ใช้ LINE API ในการทำอะไรบ้าง 

 1. Rich Menu API  
 1. มีการสร้าง Rich Menu โดยเพิ่มจำนวนช่องการแสดงผลเป็น 7 ช่อง และกำหนด Action Area ตามบริการต่าง ๆ ของธนาคาร 
 1. LINE Messaging API 
 1. LIFF หรือ LINE Frontend Framework 

3. ธนาคารกสิกรไทย 

ประกอบด้วย LINE OA 1 บัญชี คือ มีผู้ติดตาม 34.6M 

บัญชี KBank Live ของธนาคารกสิกรไทยที่ใช้ LINE API

หน้าบัญชี LINE Official Account ของ KBank Live 

ฟีเจอร์ของ KBank Live – LINE Official Account ที่อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า เช่น 

 1. ตั้งค่าต่าง ๆ เช่น การเพิ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อแจ้งเตือนใน LINE, เปิด – ปิดรับการแจ้งเตือน,  ตั้งค่ารับข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ 
 1. การแจกโค้ดส่วนลด 
 1. แชทบอทตอบคำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร 
 1. จองคิวสาขา 
 1. ติดต่อสอบถาม 
 1. แจ้งปัญหา มิจฉาชีพ 

บัญชี KBank Live ใช้ LINE API ในการทำอะไรบ้าง 

 1. Rich Menu API  
 1. LINE Messaging API 
 1. LIFF หรือ LINE Frontend Framework 

4. ธนาคารกรุงไทย 

ประกอบด้วย LINE OA 2 บัญชี ได้แก่ บัญชี Krungthai Care มีผู้ติดตาม 33.5M และ Krungthai Connext มีผู้ติดตาม 21.2M  

บัญชี Krungthai Care ของธนาคารกรุงไทยที่ใช้ LINE API

หน้าบัญชี LINE Official Account ของ Krungthai Care 

ฟีเจอร์ของ Krungthai Care – LINE Official Account ที่อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า เช่น 

 1. เปิดหน้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในเครือข่ายของธนาคาร 
 1. สร้างช่องทางการบริจาค e-Donation 
 1. มาตรการช่วยเหลือลูกค้า 
 1. บริการสินเชื่อต่าง ๆ เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบ้าน 
 1. สมัครบัตรเดบิต 

บัญชี Krungthai Careใช้ LINE API ในการทำอะไรบ้าง   

 1. LINE Messaging API 

บัญชี Krungthai Connext ของธนาคารกรุงไทยที่ใช้ LINE API

หน้าบัญชี LINE Official Account ของ Krungthai Connext 

ฟีเจอร์ของ Krungthai Connext – LINE Official Account ที่อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า เช่น 

 1. ให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร เช่น ซื้อสลากดิจิทัล ขึ้นเงินรางวัล เติมเงิน เป็นต้น 
 1. ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร ราคาทอง 
 1. สมัครแจ้งเตือนเงินเข้า – ออก  
 1. แชทบอทถาม – ตอบ เกี่ยวกับโครงการภาครัฐ 
 1. แชทบอทตอบคำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร 
 1. บริการช่วยเหลือของธนาคาร 
 1. เปิดบัญชี ยืนยันตัวตนดิจิทัล 

บัญชี Krungthai Connext ใช้ LINE API ในการทำอะไรบ้าง   

 1. Rich Menu API  
 1. LINE Messaging API 

5. ธนาคารออมสิน

ประกอบด้วย LINE OA 2 บัญชี ได้แก่ บัญชี SGB Society มีผู้ติดตาม 24.1M และ SGB NOW มีผู้ติดตาม 1.7M 

บัญชี GSB Society ของธนาคารออมสินที่ใช้ LINE API

หน้าบัญชี LINE Official Account ของ GSB Society 

ฟีเจอร์ของ GSB Society – LINE Official Account ที่อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า เช่น 

 1. รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร 
 2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 
 3. สินเชื่อธนาคารประชาชน 
 4. สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ 

บัญชี GSB Society ใช้ LINE API ในการทำอะไรบ้าง   

 1. LINE Messaging API 

บัญชี GSB NOW ของธนาคารออมสินที่ใช้ LINE API

หน้าบัญชี LINE Official Account ของ GSB NOW 

ฟีเจอร์ของ GSB NOW – LINE Official Account ที่อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า เช่น 

 1. สมัครบัตรเครดิต สินเชื่อบัตรเงินสด 
 1. ตรวจสอบบัญชีเงินฝาก และ สลากออมสิน 
 1. เช็กโปรโมชันข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
 1. ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือลูกค้า 
 1. บริการช่วยเหลือพิเศษ 
 1. จัดการบัญชีต่าง ๆ  

บัญชี GSB NOW ใช้ LINE API ในการทำอะไรบ้าง   

 1. LINE Messaging API 

หมายเหตุ: ธนาคารที่เรานำมายกตัวอย่าง อาจจะมีการใช้งาน LINE API มากกว่า ฟีเจอร์ที่ทางผู้เขียนอธิบาย 
เนื่องจากผู้เขียนไม่ได้เป็นผู้พัฒนาระบบ จึงสามารถสังเกตการณ์การใช้งานได้ในฐานะ User เท่านั้น 

เปรียบเทียบฟีเจอร์ของแต่ละธนาคาร   

ฟีเจอร์ / 
ธนาคาร 
ไทยพาณิชย์  กรุงศรีอยุธยา กสิกรไทย กรุงไทย ออมสิน 
Rich Menu API – เพิ่มจำนวนช่องการแสดงผลเป็น 7 ช่อง – แบ่งช่องการแสดงผลเป็น 5 ช่อง –  แบ่งช่องการแสดงผลเป็น 6 ช่อง – เพิ่มจำนวนช่องการแสดงผลเป็น 7 ช่อง X  
Messaging API – บรอดแคสต์ข้อความ เช่น Flex Message, Imagemap Message – บรอดแคสต์ข้อความ เช่น Video, Flex Message, Imagemap Message – บรอดแคสต์ข้อความ เช่น Imagemap Message     – บรอดแคสต์ข้อความ เช่น Imagemap Message  – บรอดแคสต์ข้อความ เช่น Flex Message, Imagemap Message  
LIFF – สมัครใช้งานบริการต่าง ๆ ของธนาคาร เช่น ตั้งเตือนจ่าย/ออม การเลือกรับข้อมูล
– จัดการข้อมูลเกี่ยวกับการเงินต่าง ๆ 
– สมัครสินเชื่อต่าง ๆ โดยผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลและนำส่งข้อมูลได้ 
– ใช้สำหรับขอ Consent 
– เป็นหน้าเว็บไซต์เพื่อแจกโค้ดส่วนลด
– ใช้สำหรับตั้งค่าบริการต่าง ๆ
– เรียกใช้งาน LINE Login
– ใช้สำหรับขอ Consent  
X  
แจ้งเตือนเงินเข้า – ออก แยกบัญชี 
LINE OA   
แยกบัญชี  LINE OA   มีครบใน 
1 LINE OA 
แยกบัญชี  LINE OA   แยกบัญชี  LINE OA   

1. การใช้ Rich Menu API 

ในส่วนของธนาคารที่มีการปรับแต่ง Rich Menu ซึ่งรูปแบบต่างจาก Rich Menu สำเร็จรูป จะประกอบด้วยธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารกรุงไทย ทำให้ธนาคารสามารถออกแบบหน้าตาของแต่ละฟีเจอร์ได้อย่างอิสระ ช่วยเพิ่มประสบการณ์แก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น จากการแบ่ง Action Area ตามบริการต่าง ๆ ของธนาคาร รวมถึงสร้างความสวยงามโดดเด่น และง่ายต่อการเข้าถึงอีกด้วย 

2. การใช้ Messaging API 

ทุกธนาคารที่ได้ทำการสำรวจและเก็บข้อมูล มีการใช้ Messaging API เพื่อบรอดแคสต์ข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ ให้กับลูกค้า 

3. การใช้ LIFF 

โดยส่วนใหญ่ธนาคารที่ได้ทำการสำรวจและเก็บข้อมูล จะมีการใช้ LIFF ในการเปิดหน้าเว็บไซต์ในรูปแบบ Web View เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแอปพลิเคชัน จะมีเพียงธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน ที่ไม่ได้ใช้งาน LINE LIFF จึงอาจทำให้ไม่สะดวกเนื่องจากต้องทำการสลับแอปพลิเคชันเพื่อใช้งาน 

4. แจ้งเตือนเงินเข้า – ออก 

สำหรับธนาคารกสิกรไทย มีบัญชี LINE OA ที่ใช้ API เพียงหนึ่งบัญชีซึ่งจะมีความครอบคลุม ตอบโจทย์ความสะดวกสบายในบัญชีเดียว เช่น การแจ้งเตือนเงินเข้า – ออก, แจ้งเตือนจ่ายบัตรเครดิต, ตั้งค่าต่าง ๆ , ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, จองคิวสาขา ฯลฯ ส่วนธนาคารอื่น ๆ นั้น จะมีบัญชี LINE ที่แบ่งออกเป็น การประชาสัมพันธ์ และ เกี่ยวกับการแจ้งเตือนเงินเข้า – ออก และการจัดการบัญชี แยกออกมา ซึ่งส่วนนี้อาจทำให้ประสบการณ์ของลูกค้าอาจแตกต่างกัน 

สรุป 

ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า LINE OA เป็นหนึ่งในเครื่องมือ สำหรับการสื่อสารของธนาคารเพื่อการสร้างความสะดวกสบาย และการให้บริการที่ตอบโจทย์ลูกค้า ซึ่งการใช้ LINE API นั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นกัน เพื่อที่ธนาคารจะสามารถ Customize ให้ตอบโจทย์ Customer Journey ของลูกค้า และสร้างความแตกต่างทางบริการที่จะสามารถดึงดูดให้คนมาใช้บริการได้ 

สำหรับธุรกิจบริการที่กำลังอยู่ในอุตสาหกรรมที่การแข่งขันสูง และต้องการทำการตลาดที่ตอบโจทย์ Customer Journey ของลูกค้า ติดต่อรับคำปรึกษาได้ที่ SPARK Factor 

สุดท้ายนี้หากคุณชอบคอนเทนต์ดี ๆ เกี่ยวกับการตลาดแบบนี้ 
คุณสามารถอ่านคอนเทนต์อื่นๆ จากทาง SPARK Factor ได้ที่นี่ 

หรือ หากคุณกำลังมองหา Digital Marketing Agency ที่สามารถ 
ช่วยให้ แบรนด์ของคุณถูกสื่อสารไปหาลูกค้า และ เพื่อนำไปสู่ 
การสร้างยอดขายได้คุณสามารถติดต่อมาหาเราได้ที่นี่ Spark Factor 

ที่มา: 

LINE Developers Thailand 

LINE Developers Group Thailand 

Blog at WordPress.com.